BBCode vodić

Uvod
Šta je to BB-kod?
Formatiranje teksta
Kako kreirati tekst sa podebljanim, podvučenim ili nakošenim slovima?
Kako promijeniti boju i veličinu slova?
Da li je moguće kombinovati tag-ove?
Citiranje izjava i tekst fiksnih karakteristika
Kako citirati nekoga?
Prikazivanje teksta u vidu koda ili fiksnog teksta
Liste (popisi)
Kreiranje liste bez reda
Kreiranje liste sa redom
Linkovanje - kako uspostaviti vezu sa nekim drugim web-siteom
Kako se linkovati?
Slike unutar komentara?
Kako ubaciti sliku u komentar
Ostalo
Da li je moguće koristiti personalne tag-ove?
Prevod
Informacije u vezi prevoda.
Tables
Create a table in a message
Scrolling text
Make a message scroll horizontally
Make a message scroll vertically
Appearance BBcodes
Insert a lign
Put in index or in exposure
Effects BBcodes
Misc BBcodes
Obtain a random number
Danas je Fri Mar 16, 2018 11:23 pm